Etter to år på Nye Medier har jeg allerede lært mye. Det er en linje som krever en del egenlæring for å få mest ut av det, men da er det til gjengjeld også veldig givende! Fagene er på mange måter en videreføring av det vi lærte det første året, selv om det nå bar mer preg av informasjonsvitenskap, som for min del passet veldig godt.

Del 1: Databaser og webdesign

Det første halvvåret hadde vi to fag, et om databasehåndtering og et mer praktisk. Databasehåndtering er et fag som kanskje ikke er det mest spennende, men er uten tvil en viktig grunnsten å ta med seg videre, for dette merker man at er kunnskap som fort dukker opp nesten uansett hva man lager digitalt. Vi lærte både hvordan man bygger opp en fornuftig og strukturert database, og hvordan man skriver "spørringer" - kodesnutter for å hente ut informasjon fra en database. Og om du ikke helt vet hva en database er, så er det enkelt forklart en måte å lagre informasjon som har relasjoner til hverandre. Derfor går det under paraplypegrepet "relasjonsdatabase".

Dokumentar og reportasje var det mer praktiske faget. I dokumentardelen fikk vi en god innføring i filmdokumentarens historie, og så en rekke klipp fra historiske dokumentarer. Under repotasjedelen fikk vi muligheten til å samarbeide med reelle arbeidsgivere. I mitt tilfellet skulle vi lage en interaktiv side med en videorepotasje for Salhus Trikotasjefabrikk, på oppdrag fra Museumssenteret i Hordaland. Dette var et fag som gikk på tvers av linjene Nye Medier, Film og TV og Journalistikk. Som Nye Medier-student, fikk vi ansvaret for å lage siden og tilrettelegge for at videoreportasjen ble godt presentert på nett.

Startsiden til Salhus Trikotasjefabrikk

Dette var med andre ord ett fullspekket halvvår, hvor jeg virkelig fikk satt meg på prøve i forskjellige disipliner. I tillegg var det lærerrikt å samarbeide med de andre linjene, og se hvordan vi utfyller hverandre, og samtidig lærer reelle samarbeidsevner som er tilnærmet de i arbeidslivet

Del 2: Programmering og interaksjonsdesign

Det andre halvvåret fortsatte den teoretiske og praktiske todelingen. Det teoretiske faget, multimediahåndtering, lærte vi teorien bak en rekke digitale algoritmer, konverteringsmetoder. Her kan det nevnes ting som hvordan lyd og lys konverteres til digital representasjon, hvordan søkemotorer fungerer. I tillegg var det en del programmering, hvor vi blant annet lagde forskjellig bildefiltre (Instagram), og en enkel søkemotor som hentet informasjon fra en database (jeg sa at dette kom til å dukke opp igjen).

For å mykne opp etter all den harde teorien, hadde vi også et praktisk fag som gikk ut på å brukerteste og designe produkter og grensesnitt. Dette kalles på fagspråket interaksjonsdesign. Det ligger altså i ordet, å designe noe for at det lettest mulig skal interageres med for mennesker. I løpet av halvvåret hadde vi tre innleveringer, hvor den første gikk ut på å lage en prototype på en forbedring av "Mi side" - studentportalen UiB bruker for å gi beskjeder og legge ut kalenderhendelser. Valget falt naturlig på å lage en prototype på en applikasjon til iPhone, da siden ikke fungerer på mobil, og det er ofte da man har størst behov for den. Den skulle løse enkle oppgaver som å finne ut hvor neste forelesning er, hvilke bøker man trenger, og gjøre det enkelt å avtale kollokvier med sine medstudenter. Prototypen lagde vi i Photoshop, og basert valgene på en rekke teoretiske knagger vi lærte i faget.

Den andre oppgaven var mer åpen, og der valgte jeg å lage noe jeg kalte "Serieguiden".

Oversikt over sammendrag

Til slutt fikk i prøve oss på brukertestingen i den tredje og siste oppgaven. Der brukertestet jeg nettsiden "TypingWeb" som skal lære brukeren å skrive med touchmetoden. Det var veldig gøy å lære hvordan man tester ut et reelt produkt, og det kan dessverre virke som at mange leverandører overser dette viktige steget i produktutviklingen. Og om du lurer så viste resultatene vi fikk at brukerne ble bedre til å skrive med touchmetoden ved å følge kurset på Typingweb.

Når jeg ser tilbake på det, går det opp for meg hvor innholdsrikt dette året var. Jeg har uten tvil lært mye nytt, og fått bedre innsikt i ting jeg trodde jeg kunne fra før. Selv om det kanskje kan virke overveldende for en som ikke er så datavant, kan jeg bare si at læringskurven er veldig grei fra år til år, og fagene bygger veldig godt på hverandre. Det er en deilig følelse å merke at man blir bedre til noe!